DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

T.C. Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Yayınlanma Tarihi :
T.C. Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı
T.C. ANKARA 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/285

DAVACI : GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.
İLANEN TEBLİĞ
YAPILACAK DAVALI : IŞIK PALABIYIKOĞLU (1961 doğumlu Necati ve Nurel Kızı, TC: 110*****076)
Davacı tarafından diğer davalı Mustafa Aydın Palabıyıkoğlu ile aleyhinize açılan tasarrufun iptali davasında; alacaklı olan dava dışı Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin davalı Mustafa Aydın aleyhine başlatmış olduğu Ankara 11. İcra Müd. 2007/3941 dosyasının davacı şirkete devredilmesi sonrası yenilenerek 2022/9432 Esasını alarak, takipte davalı adına kayıtlı Muğla/Bodrum, Akyarlar Mah. 117 Ada, 5 ve 7 Parsel sayılı taşınmazların borcun doğumundan sonra tarafınıza devredildiğini öğrendiklerini iddia ederek taşınmaz satış işleminin muvazaalı olması iddiasıyla iptali istemli davasının yargılamasında;
Tarafınıza dava dilekçesinde belirtilen ve mahkemece tespit edilen adreslere tebliğ çıkarılmasına rağmen dava dilekçesi ve davacı vekilinin haciz talebi “Davacı vekilinin ihtiyati haciz talebi; talep yargılamayı gerektirdiğinden İİK. 257. maddesindeki yasal şartlar oluşmadığından ihtiyati haciz isteminin REDDİNE,” karar verilen ara karar ve bu karara karşı istinaf başvuru dilekçesi de tarafınıza tebliğ edilememiştir. Emniyet adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin, ara kararın ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Yukarıdaki ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 317, 318
İleride belirlenecek olan duruşmalarda da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, ara karar ve istinaf başvuru dilekçesinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01820721

YORUM YAP